Overslaan en naar de inhoud gaan
19-feb-2019


BIC lanceert een campagne op tv en online met als doel consumenten te waarschuwen voor de gevaren bij het gebruik van niet-conforme aanstekers.

images of the spot

73%(1) van alle aanstekermodellen die in Europa verkocht worden, voldoet niet aan de internationale veiligheidsnorm ISO 9994; 77% van de Belgen maakt zich zorgen over de gevaren waaraan ze blootgesteld worden.

 

 

BIC maakt van de kwaliteit en veiligheid van zijn aanstekers zijn hoogste prioriteit. De fabrikant zet nog sterker in op de bescherming van de consument door in België op woensdag 20 januari een reclamecampagne te lanceren. Hiermee wil BIC consumenten waarschuwen voor de gevaren van een aansteker die ontworpen en gemaakt wordt zonder de geldende internationale veiligheidsnormen in Europa in acht te nemen.

 

Door nalatigheid tijdens de douanecontroles bij de binnenkomst in de Europese Unie, met name in Rotterdam en Hamburg (de eerste havens van binnenkomst in de EU voor aanstekers), maar ook door het gebrekkige toezicht op de binnenlandse markten, zijn er vandaag massaal veel niet-conforme aanstekers in omloop op de Europese markt, in het bijzonder in België, Duitsland en Frankrijk. Er wordt geschat dat:

 

 • 76%(2) van de aanstekers die verkocht worden in België niet voldoet aan de internationale veiligheidsnorm ISO 9994. Dat is de basisveiligheidsnorm met de veiligheidsbepalingen voor aanstekers, zoals maximale vlamhoogte, weerstand tegen vallen, weerstand tegen hoge temperaturen en binnendruk.  
 • 9 op de 10(3) van de elektronische aanstekers op de Europese markt niet voldoen aan de norm EN 13869. Deze norm bepaalt dat alle aanstekers voor de Europese markt een kinderbeveiliging moeten hebben die even lang meegaat als de aansteker zelf.
 • • Hoewel sinds 2008 geen aanstekers in de vorm van speelgoed aan de consument verkocht mogen worden, zijn ze nog in omloop en wordt er niet tegen opgetreden.

 

François Clément-Grandcourt, algemeen directeur Aanstekers van de BIC Group: "In de loop van de jaren is de situatie van de aansteker het symbool geworden van het problematische markttoezicht in Europa. Nochtans bestaan er oplossingen om die gevaarlijke producten van de Europese markten te weren. Een eerste oplossing bestaat erin de Lidstaten te verplichten alle producten die de Europese Unie binnenkomen of er circuleren nauwkeurig onder de loep te nemen en alle gevallen van non-conformiteit streng te bestraffen."

 

Aanstekers veroorzaken zo'n 30 000(4) ernstige ongevallen per jaar in de Europese Unie. Alles samen kost dat onze samenleving minstens 1 miljard euro op jaarbasis.

 • • Dat er een verband bestaat tussen de ongevallen veroorzaakt door aanstekers en inbreuken op de veiligheidsnormen werd aan het licht gebracht in verschillende onderzoeken die werden uitgevoerd. Nu er in de VS streng wordt toegezien op het gebruik van een kinderbeveiliging op aanstekers, is het aantal branden, ongevallen, overlijdens en de maatschappelijke kosten als gevolg van kinderen die met een aansteker spelen met twee derde gedaald.(5)
 • • Van de ongevallen in Europa die te wijten zijn aan een aansteker, wordt 63% veroorzaakt door een abnormaal hoge vlam, 33% veroorzaakt door een ontplofte aansteker, 22% door een aansteker die niet uit ging en 19% door druppeltjes gas die vuur vatten. Tot slot wordt 7% van de ongevallen veroorzaakt door kinderen die met een aansteker spelen.(6)

 

Hoe staan de Belgen daar tegenover?

Een onderzoek uitgevoerd in februari 2019(7) bracht aan het licht dat er een enorme kloof gaapt tussen hun perceptie van veilige aanstekers – de Belg maakt zich niet te veel zorgen – en de marktrealiteit. Nadat ze werden geïnformeerd, vond 68% van de Belgen de hele situatie onaanvaardbaar.

 

 • • Bijna de helft van de Belgen (48%) voelt zich globaal genomen gerust over de aanstekers die ze hebben gekocht.
 • • Maar de Belgen denken dat ongeveer 1 product op 2 (45%) wordt gecontroleerd op conformiteit, terwijl in realiteit 0,01% van de goederen wordt gecontroleerd.(8)
 • • 54% van de consumenten maakt zich ongerust nadat ze hoorden dat 73% van alle aanstekermodellen die in Europa verkocht worden niet voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. 74% voelt zich onvoldoende beschermd tegen die gevaarlijke producten en uiten zelfs hun bezorgdheid (77%).
 • • Wanneer ze duidelijk zijn geïnformeerd, vindt 68% van de Belgen de hele situatie op de aanstekermarkt ronduit onaanvaardbaar. De consumenten zijn naar eigen zeggen bereid hun gedrag te veranderen, in de eerste plaats door beter te letten op welke aanstekers ze kopen (81%), maar ook door de verworven kennis te delen met hun omgeving (77%) of op sociale netwerken (43%). Sommigen beweren er zelfs niets mee in te zitten om een klacht in te dienen bij de overheid/consumentenorganisaties (41%).

 

Over de sensibiliseringscampagne

In de campagne die BIC vandaag lanceert op tv en online zien we de belangrijkste oorzaak van ongevallen door het gebruik van een niet-conforme aansteker: een steekvlam die de gebruiker overvalt. Langs deze weg wil BIC de consumenten informeren dat aanstekers sinds 2008 verplicht aan veiligheidsnormen moeten voldoen, maar dat die normen al te vaak in de wind geslagen worden. De consumenten moeten dus zelf waakzaam zijn. De campagne wordt uitgezonden op tv, op VIER, VIJF VTM, RTBF, RTL, en online, op YouTube.

 

"30 000 ongevallen per jaar in Europa, dat betekent dat dagelijks ruim 80 mensen brandwonden oplopen door een aansteker", zegt François Clément-Grandcourt. "We mogen de gevaren van aanstekers die niet aan de internationale veiligheidsnormen voldoen niet langer negeren. Dat is de reden waarom we besloten om ons nu rechtstreeks tot het grote publiek te richten, naast de gerechtelijke procedures die we hebben lopen. Hoewel het vrije verkeer van goederen een van de hoekstenen is van de interne Europese markt, is de bescherming van de consument tegen gevaarlijke producten een voorwaarde voor de goede werking van die interne markt."

 

In België start de campagne op 20 februari 2019. De campagne richt zich tot 20- tot 50-jarigen, de bevolkingsgroep die het meest blootgesteld wordt aan ongevallen en waartoe bovendien de ouders van jonge kinderen behoren.

 

 

ANNEX

Veiligheidsnormen:

 • • De internationale veiligheidsnorm ISO 9994, gecreëerd in 1989, is de basisveiligheidsnorm. Ze definieert de basisveiligheidsbepalingen van elke aansteker zoals de maximale hoogte van de vlam, de weerstand tegen vallen, weerstand tegen hoge temperaturen, tegen binnendruk en de veiligheidsbepaling voor het uitgaan van de vlam.
 • • De norm EN 13869, ook genoemd de ‘kindveiligheidsnorm’, die de norm ISO 9994 omvat, bepaalt dat alle aanstekers voor de Europese markt een kinderbeveiliging moeten hebben die even lang meegaat als de aansteker zelf. Een aansteker met kinderbeveiliging is een aansteker waarvan het aanstekingsmechanisme veel moeilijker is gemaakt. 85% van de kinderen jonger dan 51 maanden mogen niet in staat zijn om de aansteker aan te krijgen tijdens een test.

 

 

 

(1) Bron: BIC op basis van Prosafe tests in 2010 en tests uitgevoerd door onafhankelijke, erkende laboratoria

(2) Bron: marktstudie, gerealiseerd door BIC, januari 2019

(3) Bron: Testen van SGS op 105 modellen van elektronische aanstekers met verticaal mechanisme - tussen april 2017 en juni 2018

(4) Bron: Schattingen van BIC op basis van studies van de Europese Commissie

(5) Bron: Branden veroorzaakt door kinderen die met een aansteker spelen CPSC 2000 – post evaluatie van de veiligheidsnormen

(6) Bron: Studies BIC gerealiseerd door een externe partij in 2018

(7) Bron: IPSOS, afgenomen bij 1004 Belgen

(8) Bron: Franse douanevakbond, CGT Douanes